www.escacsrubi.com

Eleccions junta directiva AER 2017

Un cop exhaurit el termini de presentació de candidatures, només s'ha presentat 1 candidatura encapçalada per l'actual president Antoni Muñoz.
Per tant, queda proclamada automàticament com a nova junta directiva.

Rubí, a 30 de setembre de 2017